1. Skjold Speidergruppe

1. Skjold speidergruppe tilhører Hordaland krins av Norges Speiderforbund (NSF). Gruppen ble stiftet 14. Februar 1956 og holder til i Steinerskolen sine lokaler i Skjoldabukten.

1. Skjold drives etter Norges Speiderforbunds lover og retningslinjer og gruppens egne vedtekter. I samsvar med NSF sin målsetting er også speidergruppens mål å utvikle barn og unge til ansvarsbevisste voksne gjennom friluftsliv.

Om oss

Speidergruppen har tre enheter:
Ulveflokk for aldersgruppen 7-10 år, speidertropp for de mellom 11 og 16 år og roverlag for de mellom 17 og 25 år.
Enhetene driver aktiviteter tilpasset aldersgruppen, det meste utendørs uansett årstid.

  • Flokken har har møter om tirsdagene. Flokken driver med mange morsomme aktiviteter for å bygge opp kunnskap og erfaringer til når de skal bli tatt opp i troppen. I tillegg til møtene har de dagsturer og noen overnattingsturer. Enhetslederen heter Jan Erik Stue.

  • Troppen har alder 11-16 år, og er den største enheten. Troppen er delt inn i patruljer på  opptil speidere som ledes av en patruljefører og en til to assistenter. Møtene er fordelt på tirsdager og onsdager avhengig av hvilke patrulje man går i. Målet med troppen er å skape selvstendige ungdommer som kan ta vare på seg selv og andre og gi de kunnskaper og erfaringer i friluftsliv. Troppen har stor bredde i forskjellige aktiviteter på flere plan, altså ikke bare i gruppen men også på krets- og landsplan. Eksempel på kretsaktiviteter er "Bymanøver" og VM(vestlandsmesterskap i speiding) og kretsleir(hvert 4. år). Eksempel på landsdekkende aktiviteter er NM(norgesmesterskap i speiding) og landsleir(hvert 4. år). Kretsleir og landsleir er en ukes teltleirer om sommeren og flettes på en sånn måte at det blir leir annenhver sommer. Ellers har vi mange gøye turer innad i gruppen i alle årstider. Enhetslederen heter Tord Kolsrud.

  • Roverne består av de som er 16 år. Laget ledes av valgte ledere. I valgene har kun rovere mellom 16 og 25 år stemmerett. Rovernes oppgave er å bistå flokken og troppen med ledere og kunnskap, de deltar som ledere og gjerne arrangerer turene i gruppen. Roverlaget deltar både på krets og landsplan som f.eks. RRR(Rover Rebus Rally), RoverQuiz, Rover 5 kamp, m.m. Under lands- og kretsleirene har roverne egne leirer hvor de har aktiviteter tilpasset roverne.
De tre enhetene nevnt over bindes sammen i en gruppe ledet av en gruppeleder, for tiden Bjørn Arne Øvrebø.

Gruppeleders ansvar er å legge til rette for driften i de tre enhetene, sørge for tilfredstillende økonomi og økonomistyring, holde kontakt med eksterne samarbeidsparter som Steinerskolen, krets og forbund, og å se til at det drives forsvarlig og i samsvar med NSFs rammer.
Søk
Driftes av Styreportalen AS