Oppsummering fra gruppeting 23. januar 2024.

Oppsummering fra gruppeting 23. januar 2024.

Onsdag, 24 Januar 2024

Møtet ble holdt i brakken til Rosenhagen barnehage kl. 19.30 - 20.30. De som møtte var Tord, Jan - Erik, Arve (på telefon), Trym, Leander.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden : Godkjent.

2. Oppfølging av saker til fra oppsummering fra sist gruppeting: 1) Hengerne: er nå i forskriftmessig stand takket være sponsing fra giverglade foreldre, og vi har også fått donert en ny, men brukt henger, til erstatning for en henger som det ikke var regningssvarende å reparere; 2) Ledersituasjonen er nå god, men kan bli bedre; 3) Valg: Bjørn Arne har sagt seg villig til å ta en ny periode på to år som gruppeleder. Fremover vil begge enhetene i hovedsak fortsette med aktivitetene de har begynt med.

3. Oppstarten: 2) Flokken: har assistent nå, 10 småspeidere som møter - og det er en god størrelse på gruppen. Er ute på hverg møte. 2) Troppen: 4 møter så langt - tre troppsmøter og ett førerpatruljemøte. Er kun ute - og har jevnt over veldig bra oppmøte. 23 medlemmer i troppen nå, hvorav 22 er aktive. Har økt fra tre til fire patruljer. Noen gamle medlemmer har begynt igjen. Prøver å få syv speidere på peffkurs 2.

4. Årsmøtesaker: Kommunen har gått tilbake til den gamle rytmen med frist 20. mars for å søke aktivitetstilskudd. Dermed trenger vi ikke lenger sende rapport med regnskap ved utgangen av januar. Årsmøtet kan derfor holdes i andre uke i mars, som vanlig. Grunnlag for årsrapport er sendt ut til revisjon hos enhetslederne, og regenskapsfører og revisor skal levere sitt i god tid. Det er valg på gruppeledelse for to år på dette årsmøtet.

5. Inntektsbringende aktiviteter: Vi ser nærmere på det hver for oss til neste gang.

6. Eventuelt: Ingen saker.

Bergen, 24.01.2024

Bjørn Arne, Gruppeleder, referent.

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS