Oppsummering av gruppeting 18. juni 2024

Oppsummering av gruppeting 18. juni 2024

Torsdag, 20 Juni 2024

Møtet ble holdt i brakken til Rosenhagen barnehage. De som møtte var Tord, Bjørn Arne og Jan - Erik.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent

2. Referat fra sist gruppeting: Godkjent

3. Oppfølging av saker fra forrige gruppeting: Ingen saker, siden det  var et møte som i sin  helhet ble brukt til å møte kretsstyrets representanter.

4. Økonomisk status: Vi har fått kr. 60 000, - i sponsing fra Fana sparebank,               kr. 17 000,- i aktivitetstilskudd fra Bergen kommune, kr. 10 000, - til Gulentur for troppen fra Eventusbarnehagene. Sistnevnte har dekket service på alle hengerne våre, og donert en brukt kanohenger til erstatning for en henger som viset seg å ikke være reparerbar.  Vi skylder dem alle en STOR takk!! 

5. Ledersituasjonen: Tord fortsetter som troppsleder, Jan - Erik som flokkeleder til høsten.

6. Planer for høsten: Turaktiviteten skal opp i begge enheter.

7. Eventuelt: Ingen saker

Bergen 20.06.2024

Bjørn Arne, gruppeleder, referent

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS