Oppstart høst 2023

Oppstart høst 2023

Søndag, 13 August 2023

Arbeid med planlegging av ny sesong er i gang. Vi ser på kalender & ventelister og det sendes ut informasjon så snart alt er klart

Jobben med å planlegge sesongen for både speidere (Tropp) og småspeidere (Flokk) er i gang, og det vil bli oppdatert terminliste/kalender så snart de er klar. Det blir også sendt ut informasjon pr epost i forkant av oppstarten.

Småspeider/Flokk regner oppstart uke 35, og det sendes ut egen informasjon pr epost.

Småspeidere født 2013 vil bli overført til egen aspirantgruppe med oppstart i september. De vil følge småspeider/flokk sine møter frem til dette (egen epost med informasjon blir sendt i løpet av uke 33)

Ventelistene blir nå gjennomgått, og det blir sendt ut epost til de som får plass. I første omgang er det ventelisten for småspeidere (født 2014 og 2015) som blir prioritert. Troppen med speidere (10 år og eldre) vil kunne ta inn nye i løpet av september (blir sendt ut informasjon om dette).

For registrering til venteliste klikk her

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS