Invitasjon til gruppeting tirsdag 23. januar kl. 20.00 - 21.30

Invitasjon til gruppeting tirsdag 23. januar kl. 20.00 - 21.30

Tirsdag, 16 Januar 2024

Årets første gruppeting holdes som vanlig i brakken til Rosenhagen barnehage.

Saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden, saker til eventuelt.

2. Oppfølging av saker fra referatet

3. Årsmøtesaker som skal forberedes: årsmelding, regnskaper, revisjonsrapport, alg       på gruppeledelse.

4. Status oppstart - hvordan har det gått?

5. Tiden fremover, gitt planer og erfaringer fra oppstart.

6. Lederstatus

7. Inntektsbringende tiltak - hva kan/bør vi søke på?

8. Eventuelt

Velkommen!

Speiderhilsen fra Bjørn Arne, gruppeleder.

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS