Invitasjon til gruppeting tirsdag 20. juni 2023

Invitasjon til gruppeting tirsdag 20. juni 2023

Tirsdag, 30 Mai 2023

Da inviterer vi til sesongens siste gruppeting i lokalene til Rosenhagen barnehage tirsdag 20. juni kl. 20.00 - 21.30.

Saker:

1. Godkjenning av referat fra forrige gruppeting

2. Oppfølging av saker fra referatet

3. Erfaringer fra sesongens arbeid i enheten; hva var bra, hva var ikke så bra, hva kunne vi gjort annerledes?

4. Hva gjør vi til høsten? Stikkord: ledersituasjonen, prioriteringer.

5. Eventuelt.

Velkommen!

Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne, gruppeleder.

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS