Invitasjon til gruppeting 18.juni 2024 kl. 20.00 - 21.30.

Invitasjon til gruppeting 18.juni 2024 kl. 20.00 - 21.30.

Tirsdag, 11 Juni 2024

Møtet holdes som vanlig i brakken til Rosenhagen barnehage.

Saker: 

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Referat fra forrige gruppeting

3. Oppfølging av saker fra gruppeting

4. Økonomi: status og mulige inntektskilder fremover

5. Lederstatus til høsten.

6. Planer for høsten

7. Eventuelt.

Last ned en fil

1.skjoldrevisjonsberetning2022signert.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldbalansepr31.12.22.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldresultat2022.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldarsmelding2022-utkastba.pdf

Last ned
Last ned en fil

1.skjoldreferatgrting2023.01.24.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS