Gjennom "Grasrotandelen" til Norsk Tipping fikk vi i fjor inn kr. 7.580,- fra ca 31 anonyme spillere. Dette er litt mer enn i 2019. Siden vi startet med innsamling på denne måten har den årlige avkastningen vært jevnt stigende. Dette er penger som kommer godt med i driften av gruppen, for eksempel kan vi fullverdiforsikre alt vårt verdifulle utstyr som kanoer og hengere.


Vi takker dere som er givere, og ønsker dere et GODT NYTT ÅR!


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder