I slutten av august var Erik E. i møte med Rosenhagen barnehage. For midlertidige lokaler ble følgende avklart:

  • Speiderlokalene vil bli i ny midlertidig brakkerigg som er under oppføring på P-plass
  • 2 patruljerom er kun for speiderne.
  • 1 patruljerom er delt dagtid Steinerskolen / kveldstid speiderne (mao her må det ryddes etter bruk)
  • 1 grupperom (omtrent lik størrelse som 1. etg i speiderhuset) er delt slik at Speiderne bruker på kveldstid / Steinerskolen på dagtid (igjen les rydd etter bruk)
  • I grupperom blir det et innvendig skap som er låst
  • Ute benytter vi skuret og uteplass som tidligere.


Rosenhagen  har tegnet ut lokalene vi får i brakkeriggen - tegningen finner dere i vedlegg under; "Plantegning brakkerigg Rosenhagen". Når brakkene kan stå ferdig, vet vi foreløpig ikke. Vi jobber også med møbler til patruljerommene.


Bsh

    - BA :-)


Vedlegg (klikk på teksten under):

Plantegning brakkerigg Rosenhagen