Vi fikk inn i alt 21 sekker de to dagene vi var ute på innsamling. Regner vi 400 kroner pr. sekk blir det 8.500,-. Det er i så fall et bra resultat. Takk til alle som bidro til innsamlingen - speidere, ulver, rovere, ledere og foreldrelaget!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder