De som møtte: Bård, Tord, Synnøve (foreldrelaget), Herborg, Bjørn Arne.


Saker:

  1. Erfaringene fra høsten:
    • Flokken: God drift, og god stemning.
    • Troppen: Har nå 24 speidere fordelt på fire patruljer, og har vært på sin første og vellykkede tur med ny ledelse. Så og si alle speiderne deltok på turen. Litt tynt med ledere i oppstarten i høst, men nå har foreldre stilt seg til disposisjon slik at troppsleder får avlastning. Det har vært noen episoder med utfordrende atferd blant noen få speidere, men det er godt håndtert av troppsledelsen. Stemningen er god.
  2. Flaskeinnsamling: vi har fått inn en del, men innsamlingen har ikke fungert helt som planlagt før jul. Vi må ta det opp igjen etter jul.
  3. Eventuelt: Nye koronarestriksjoner trer i kraft fra og med i 9. desember med varighet i fire uker. 


De øvrige sakene ble utsatt på grunn av at lederne for enhetene var fraværende.


Bergen, 08.12.21

Bjørn Arne Øvrebø

Referent/gruppeleder