Til stede: Jan-Erik, Halvor, Tord, Maren, Sigrid, Herborg, Iben, Eirik, Sigurd, Anna, Bjørn Arne. Fra foreldrelaget: Vibeke og Synnøve.

Saker:

  1. Status lokaler: Siste hånd på innredningen i den nye brakkeriggen legges nå, så vi venter bare på en avklaring om tilgang til nøkler og nærmere avtale om sambruk med barnehagen. Barnehagen har bedt om et møte med Erik E og Bjørn Arne så snart som mulig om saken, men dato er ikke fastsatt. Nye møbler er bestilt.
  2. Hjemmesidene: Det gjenstår mye arbeid før den er fullt ut brukbar. Bjørn Arne leder arbeidet i det videre. Enhetslederne lager en første oversikt over hvordan de vil ha utseende og funksjoner i løpet av et par uker fra dagens dato, og så sender Bjørn Arne oversikten til styreportalen. Bjørn Arne ber deretter om et møte med styreportalen sammen med enhetslederne for å avklare videre arbeide med sidene.
  3. Status utstyr etter brannen: Aleksander lager oversikt over tapt utstyr - det er en del, blant annet førstehjelpsutstyr og stormkjøkken.
  4. Eventuelt: Flaskeinnsamling på nyåret: foreldrelaget tar ansvaret, mulig Synnøve leder det hele. God økonomi nå i gruppen.

Bergen, 22.10.19

Bjørn Arne, referent.