De som møtte var: Bjørn Arne, Iben, Herborg, Aleksander, Ina, Bård, Halvor, Anne.


Saker:

  1.   Erfaringer fra koronakrisen - hva har vi lært?

       Flokken sendte ut oppgaver hver uke på e-post, og det ble tatt godt imot og fungerte også godt. Troppen har hatt digitale møter, og det har fungert godt i en patrulje, noenlunde i en annen. Det viktigste for        troppen var at de hadde møter! Discord fungerte bra, men vi vurderer å gå over Google Meet. Roverlaget gjorde som de pleide    -   og gjorde alt elektronisk. Bra at vi stengte ned, og overholdt og fortsatt        overholder anbefalingene fra myndighetene.

2.    Høsten - hva skal vi planlegge med?

        - Møter og turer må starte i troppen så sant vi kan overholde smittevernreglene. Må tenke på dem som er i risikogruppene..!

        - Roverlaget tar en gjennomgang på utstyr og kanoer i sommer.

        - Hjemmeleir etter NSF sine retningslinjer kan vurderes.

3.    Eventuelt

        - Profilering i form av klistremerker etc. bør vi vurdere.

         - Vi er på Facebook! Se: https://www.facebook.com/1.skjoldspeidergruppe/?ref=page_internal

         - Vi er også på Instagram nå. Se: https://www.instagram.com/1.skjold_speidergruppe/


Gruppeleder takket alle for engasjementet og kreativiteten som er utvist i den perioden vi måtte stenge ned!


GOD SOMMER!! :-)


09.06.20

Bjørn Arne, referent