Til stede: Baard, Iben, Tord, Halvor, Herborg, Sigrid, Erik, Sigurd, Synnøve (foreldrelaget, revisor), Anne,          Aleksander, Bjørn Arne.


Årsmøtet

Se protokoll vedlagt under.


Gruppeting

 1. Lokalene - hva er status og erfaringene så langt?
  • Litt trangt! Kan vi henge opp på veggene? BA undersøker.
  • Det er litt rotete. Vi må investere i bosspann og feiebrett/kost. BA kjøper inn.
  • Møbler: bestilt hos Minde snekkeri. Ikea kan søkes om støtte. BA undersøker.
 2. Hjemmesidene
  • Vi inviterer leverandør til møte med lederne. BA avtaler.
 3. Speideraksjonen
  • Tirsdag 21.04.20 kl. 18.00 fra Skjold kirke. BA organiserer.
 4. Kanderstegturen
  • Vi stiller alt arbeide med turen i bero inntil Coronakrisen er avklart. Kandersteg ligger ikke langt fra Lombardiaregionen i Italia som nå er hardt rammet av viruset. Vi ser på alternativer til sommeren. Aleksander ser på muligheter.
 5. Kommende arrangementer
  • Vintertur: 30 deltakere anslått, inklusive 10 fra Sandsli gruppe. Usikkert om vi reiser med den utviklingen vi har sett i nyhetsbildet bare de siste timene.
  • FANOS: Sandsli arrangør - det er samme helg som det er peffkurs.
  • VM: kan bli, men det avhenger av situasjonen
  • Pinseleir: OK
 6. Økonomi
  • Vi fikk inn ca. 7.700,- på flaskeinnsamlingen, så langt. Økonomien er god.
 7. Flaskeinnsamling
  • Lapper legges ut 13.mai. Aleksander sørger for det.
  • Innsamling 13-14. mai.


Bergen, 12.03.20

Bjørn Arne :-)

ReferentProtokoll årsmøtet 2020