Protokoll fra årsmøtet

Se vedlegg nederst på siden


Oppsummering fra gruppeting

De som møtte: Baard, Synnøve, Anne, Bjørn Arne, Aleksander, Ina, Herborg, Jan-Erik, Tord.

Saker:

  1. Status i enhetene: Gruppen: Bjørn Arne har nå to kritisk syke i familien, og må justere engasjementet sitt deretter som gruppeleder. Han fortsetter likevel som gruppeleder, med mindre situasjonen endrer seg dramatisk. Flokk: 14 småspeidere nå, vurderer å ta inn 2 jenter til. 16 stykker er en optimal størrelse på gruppen. Mer eller mindre normale møter nå, og er mye ute. Våren kan bli bra mht. aktiviteten. Liten venteliste. Tropp: 27 medlemmer nå, men alle de eldste har sluttet. Fører inn aktiviteten i Google - skjema. Aleksander har fått ny jobb med mer ansvar, og da må det finnes ny troppsleder. Troppen er i gang med det. Roverlaget: henter ved til helgen, ellers liten aktivitet. Mange deltar som ledere i de andre enhetene. Foreldrelaget: har sendt vel 15 sekker med flasker til panting. Vi fortsetter ordningen med at speiderne tar med seg flasker til møtene, siden er enkel og har vist seg å gi god uttelling. En annen måte er å la speiderne pante selv, og så Vippse til oss.
  2. Eventuelt
    1. Kanohengerne trenger service: Roverlaget tar seg av det
    2. Baard lagleder fra nå
    3. Vi trenger flere nøkler til brakken, og må få ordnet porten inn til plassen foran skuret. Bjørn Arne tar saken opp med Rosenhagen.
    4. Gjennomgang og supplering av utstyr: Baard.


Bergen, 19.03.21


Bjørn Arne Øvrebø

gruppeleder, referentProtokoll årsmøte 2021