De som møtte var Jørund, Synnøve (foreldrelaget), Bård, Jan-Erik, Herborg, Sigurd, Iben, Emilie, Aleksander, Ina, Bjørn Arne.


Saker:

  1. Erfaringer fra koronatiltak og speiderarbeidet: Gode erfaringer med arbeidet i enhetene, ingen tegn til smitte verken hos speidere eller i deres omgivelser. Vi opprettholder tiltakene. Smitten øker sterkt i verden, så vi må være forberedt på at tiltakene kan bli strammet inn.
  2. Flaskeinnsamlingen neste uke: Synnøve koordinerer, Bjørn Arne sende ut e-post i kveld og legger ut sak på hjemmesidene våre.
  3. Presisering av avtale om lokaler: dialog pågår mellom gruppens ledelse og Steinerskolen.
  4. Eventuelt: a) Aleksander ønsker å gi seg som troppsleder fra og med årsmøtet neste år på grunn av at han nå bor langt vekke og arbeidssituasjonen. Troppstaben skal jobbe med å få frem en ny troppsledelse. b) Utstyr må oppgraderes - Bård ser på det og kjøper inn nødvendig utstyr.Bergen 20.10.20

Bjørn Arne (referent)