Da er det nytt gruppeting, denne gangen med disse sakene:

  1. Status lokaler 
  2. Hjemmesidene våre - hva gjør vi med dem?
  3. Status utstyr etter brannen - hva trenger vi å gjøre
  4. Eventuelt.

Det blir utemøte, men under tak på Rosenhagen barnehage sin gårdsplass. Ta med deg varme klær! Vi fikser noe varmt å drikke.

Vel møtt!

Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder