Vi holder gruppeting, altså møte for speidergruppens øverste organ, tirsdag 21. januar kl. 20.00 - 21.30. Oppmøte i brakken ved barnehagen.


Saker:

  1. Oppstarten - hvordan har det gått?    
  2. Tur til Kandersteg  - hvordan går det med planleggingen?
  3. Flaskeinnsamlingen - hva er erfaringene?
  4. Hva med arrangementer fremover - hva skal vi delta på?
  5. Status lokaler
  6. Eventuelt


Vel møtt!


Speiderhilsen,

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder