Da inviterer vi til årets siste gruppeting! Oppmøte utenfor Rosenhagen barnehage. Kle deg varmt - vi blir nok sittende ute...! ;-)


Saker:

  1. Status og erfaringer fra året som ligger bak oss. Ansvar: Jan-E./Aleksander/Sigurd/Bjørn Arne
  2. Status nye lokaler. Ansvar: Bjørn Arne
  3. Status forsikringsoppgjør. Ansvar: Bjørn Arne
  4. Hva gjør vi videre med innkjøp av tapt utstyr? Ansvar:alle
  5. Hva tenker vi om halvåret som kommer? Ansvar: alle
  6. Flaskeinnsamling januar 2020
  7. Eventuelt

Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder