Regjeringen kom tirsdag 26. oktober med endringer i sine smitteverntiltak, se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/


Norges Speiderforbund kom også tirsdag 26. oktober med en oppdatering av sine anbefalinger, se https://speiding.no/nyhetsarkiv/oppdaterte-rad-speideraktiviteter


Bergen kommune kom så påfølgende onsdag ettermiddag med nye tiltak i egen forskrift, se https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet/smittevernregler-for-bergen.


Tiltakene vil ikke påvirke driften vår. Vi vil derfor fortsette slik vi har gjort siden oppstarten etter sommeren. Vi vil utelukkende være utendørs, og aktivitetene vil bli gjennomført slik at smitteverntiltakene kan overholdes for alle aldersgrupper.


Ved spørsmål kan gruppeleder kontaktes på mobil 95833447.


Oppdatering torsdag 29. oktober

Norges Speiderforbund oppdaterte sine smittevernråd i dag, se https://speiding.no/nyhetsarkiv/2910-oppdaterte-rad-speideraktiviteter/?fbclid=IwAR3NSLLM2hAqhrkCCegOb2tvwvH0WaGw0nyl9SYfteUYqf00ok_grQgWROI. De nye smittevernrådene innebærer at vi kan drive som vi har gjort siden oppstarten etter sommeren - altså ingen endringer.


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe