Da ønsker vi velkommen til nytt gruppeting i brakken til Rosenhagen barnehage kl. 20.00 - 21.30.


Saker:

  1. Erfaringer med driften så langt i år; runde på gjort-lært-lurt..
  2. Hva tenker vi rundt driften for høsten? Runde.
  3. Utstyr: status - hvem kan være materiellforvalter til høsten?
  4. Hjemmesiden vår - hvordan kan vi får den til å fungere bedre?
  5. Eventuelt


BA er på jobbreise denne dagen; Jan-Erik leder møtet.


Velkommen!


Beste speiderhilsen

Bjørn Arne (BA) :-)

Gruppeleder