Hei!


Da inviterer vi til årets siste gruppeting tirsdag 7. desember kl. 20.00 - 21.30 i klasserommet i brakken til Rosenhagen.


Saker:

  1. Erfaringene fra høsten: hva trenger vi å justere til neste sesong?
  2. Planer for våren. Pinseleir/sommerleir?
  3. Hva tenker vi om driften til neste høst?
  4. Flaskeinnsamling. Status.
  5. Eventuelt


Aleksander leder dette møtet - Jan Erik og undertegnede er på jobbreise.


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder