Gruppeleder inviterer til årsmøte tirsdag 16. mars kl. 20.00 - 21.30. Møtet kan dere koble dere på ved å klikke denne lenken: https://meet.google.com/xuh-dzwz-imk


Saker:


Årsmøtet:

1. Årsmelding 2020

2. Regnskap og revisjonsrapport for 2020 

3. Budsjett 2021

4. Valg av regnskapsfører for ett år

5. Valg av revisor for ett år

6. Fastsettelse av kontingent for 2022Gruppeting

1. Status i enhetene og planer for våren

2. Eventuelt


Sakspapirer ligger nederst i denne saken.
Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

GruppelederResultat og balanse 2020 Budsjett 2021 Revisjonsrapport 2020  Årsmelding 2020