Idag, søndag 7. februar, ble det satt i verk strenge smitteverntiltak for Bergen kommune, foreløpig til og med 14. februar. Tiltakene innebærer at det ikke er tillatt å organisere fysiske idrettsaktiviteter for voksne eller barn. Vi følger retningslinjene for idrett og dermed må vi stenge ned all fysisk aktivitet så lenge restriksjonene er i kraft.

Nærmere om smitteverntiltakene finner du på Bergen kommune sine hjemmesider her: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/siste-nytt/forsterkede-nasjonale-smitteverntiltak-i-bergensregionen.

Vi flytter dermed aktiviteten vår over på digitale plattformer, slik vi har gjort det før i slike situasjoner. Nærmere opplysninger kommer til fra lederne i den enkelte enhet pr. e-post.


Oppdatering fredag 12. februar kl. 20.30:

Bergen kommune lettet i dag noe på restriksjonene, og slik at vi kan drive våre utendørs aktiviteter igjen. Nærmere beskjed kommer fra enhetslederne til medlemmene på e-post.Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder