Send oss bilder fra 1. Skjolds historie

Vi ønsker at så mye som mulig av 1. Skjolds historie er dekket av bilder og gjort tilgjengelig på disse nettsidene. Sitter du hjemme med bilder fra turer, møter eller andre arrangementer fra din speidertid i 1. Skjold, så ønsker vi å komme i kontakt med deg. Har du bilder så ta kontakt med Asbjørn Mangerud. Hvordan bildene foreligger i dag er ikke så nøye. Vi skanner både papirbilder og lysbilder og du får alt tilbake når vi er ferdig med skanningen.

20.11.2006 - Asbjørn