Status Speiderhuset og lokaler

Erik E og gruppeleder hadde statusmøte med Steinerskolen og Rosenhagen barnehage fredag 14. juni.

Kort oppsummert er dette status:

  • Forsikringsselskapet eier nå Speiderhuset. De vil rive huset, mest sannsynlig i løpet av sommeren fordi det da er lite aktivitet i området.
  • Det vil bli bygget nytt med samme antall kvadratmeter, men utformingen av bygget er mer usikker.
  • Når nytt bygg kan stå klart er usikkert, blant annet på grunn av lange saksbehandlingstider i kommunen.
  • Barnehagen arbeider med mulig brakkebygg på parkeringsplassen, der kanoene våre står parkert i dag.
  • Erik E skisserer våre behov basert på det vi hadde, og sender den til Rosenhagen innen utgangen av juni slik at Steinerskolen og Rosenhagen har et utgangspunkt å planlegge fra.

Bergen, 14.06.2019

Bjørn Arne

16.06.2019 - Bjørn Arne