1. Skjold speidergruppe

Hordaland Krins av Norges Speiderforbund
Navn:
Passord:Glemt passord?
Javasjekk
Utskriftvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon

Referat fra gruppeting 22. januar 2019

De som møtte var Aleksander, Bjørn Arne, Bård, Eirik, Halvor, Jan-Erik, Julie, Maren, Sigurd, Vegard, Vibeke (foreldrelaget)

Fanosmanøver:

Alexander og roverlaget har fordelt flere poster både på speider- og småspeiderløypen. Godt i rute, men vi må nok ha noe mer planleggingsmøter

Kretsleir 

Vi er ikke veldig igang. Aleksander må kalle inn til møte.

Flaskeinnsamling

22 sekker kom inn, noe som bør bli ca. 10000 kroner. sekkene er ikke hentet ennå.

Erfaringer: Det var for få lapper. Vi klarte ikke å dekke hele området.

Ny flaskeinnsamling bør bli uka etter 17. mai.

Status fra ennhetene 

Roverlaget

Roverlaget har hatt veddugnad som innteltsbringende tiltak. Regner med godt utbytte. Skal på minst en skitur i vinter.

Troppen

Troppen er i gang, med mentorsystem for patruljene. Satser på mer planlegging av møter, og følge opp oppfølging av planene.

Rydding av medlemslistene står også på agenda. Det er også sannsynligvis medlemmer som ikke er meldt inn i NSF.

Flokken

Det er 15 småspeidere. Aktivitene er i gang, med vintermøte forrige tirsdag og utemøte også denne tirsdagen. Maren, Sigrid og Halvor vil hjelpe til i Flokken fremover. Flere andre rovere stiller opp hvis det trengs.

Fremdrift på speiderhuset

Ingen ny status på nybygg.

Vi har fått ny nøkkel til fellesrommet, som nå bare går dit. 

Drift: Nøkler, skur, medlemslister osv.


• Ny nøkkel til fellesrommet er kommet, som nå går bare dit. Håper likevel vi slipper å miste flere.
• Skuret er litt rotete pga flaskeinnsamlingen.
• Litt telttørking foregår. Vi må være forsiktig med å la det bli rotete igjen. Ellers virker skuret mye bedre.

• Vi må ha service på hengeren før leiren
• Medlemslister er altfor dårlig oppdatert. Vi må gå over til å bruke kun styreportalen sine medlemslister internt, men må uansett rydde ganske mye.
• Vi må komme igang med årsmelding og regnskap.
• Vi lanserer nettsidene så snart som overhodet mulig.


27.01.2019 - Bjørn Arne