1. Skjold speidergruppe

Hordaland Krins av Norges Speiderforbund
Navn:
Passord:Glemt passord?
Javasjekk
Utskriftvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon

Referat fra gruppeting tirsdag 11. desember 2018 kl.20.00 - 21.30

De som var tilstede var:

Aleksander, Bjørn Arne, Bård, Eirik, Iben, Jan-Erik, Maren, Sigurd, Vegard, Sigrid, Vibeke, Håvard

Saker:

1. Status sondering lokaler med Steinerskolen

Bjørn Arne har hatt møte med Steinerskolens ledelse. Steinerskolen ønsker å fravike de bokstavelige kravene til rommene, samt endre reguleringen av husleien.

Viktig å balansere mellom å være fleksibel og ikke å gi bort de rettighetene vi har. Lager er kanskje det viktigste, men romutformingen kan vi kanskje endre på.

Vedtak: Steinerskolen må komme med et konkret forslag til endringer, dersom de ønsker dette. Endringer må vedtas på et gruppeting.

Erik Erdal forhandler/diskuterer disse endringene, men vedtar ingenting uten gruppetinget.

2. Status hjemmesider

Vi har begynt å bruke det til kommunikasjon. Noe informasjon legges der.

Vi bestemmer oss for å starte opp med den nye til nyttår! 

3.  Flaskeinnsamling

Flaskeinnsamling blir tirsdag 8. januar og onsdag 9. januar.

Noen av lappene er distribuert, men rovere organiserer distribuering av de resterende lappene.

Enhetsledere spør foreldre om de har anledning til å stille.

4. Status troppen

Vi har opprettet en mentorordning for patruljene, og prøver å bruke denne til å lage mer på struktur i gruppene.

Vi jobber med VM i speiding som mål.

Pinseleir kan godt være god trening for leiren, så vi lager pinseleir i år.

5. FANOS - manøver

Vi skal arrangere Fanosmanøver neste år, den 7. april.

Jan-Erik er løypesjef for småspeiderløypen, Aleksander for storspeiderløypen.

Vi forsøker å lage halvparten av postene selv, resten outsourcer vi.

6. Status flokken

Flokken er 16 småspeidere og kjører opplegg som vanlig. Jan-Erik har med seg Tord og Eirin som hjelpere. Maren og Sigrid blir med fra nå av.

7. Status roverlaget

Roverlaget har god aktivitet rundt turer. Økonomien er grei, grunnet mye inntektsbringende tiltak.

8. Eventuelt

  • Nøkkelen til stuen ble funnet utendørs av Steinerskolen, som ikke er så blide på oss. Her må vi forbedre oss.
  • Vi har ryddet i andreetasje. Dette må vi forsøke å holde. Mentorer må passe på at rommene ryddes, og vi må kjøre jevnlige inspeksjoner,
  • Vi reiser utenlands i 2020. Vi må passe på sikkerheten når vi reiser. 
  • Økonomi: Aleksander etterlyser budsjetter. Status: Alle aktiviteter må gå i null.
  • Vibeke søker om støtte fra Fana Sparebank
  • Vi må lage leirbålskapper. Aleksander undersøker pris og kjøper stoff. Vi må få en ordning slik at vi kjøper stoff årlig og nye speidere får lage kapper.

Bergen, 11.12.18

Vegard

Referent

12.12.2018 - Bjørn Arne