Hei!


Da inviterer vi til årets siste gruppeting tirsdag 7. desember kl. 20.00 - 21.30 i klasserommet i brakken til Rosenhagen.


Saker:

 1. Erfaringene fra høsten: hva trenger vi å justere til neste sesong?
 2. Planer for våren. Pinseleir/sommerleir?
 3. Hva tenker vi om driften til neste høst?
 4. Flaskeinnsamling. Status.
 5. Eventuelt


Aleksander leder dette møtet - Jan Erik og undertegnede er på jobbreise.


Velkommen!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne :-)

Gruppeleder


Hei!

 

Vi har nå fått påbud som gjelder fra og med mandag og en måned fremover, se https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet. Befolkningen oppfordres sterkt til å ta i bruk retningslinjene omgående.

 

Det er nasjonalt ingen endringer når det gjelder ungdom, se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet

 

Bergen kommune skriver i dag dette på sin hjemmeside om koronatiltakene:

 

«Barnehager og skoler er tilbake til normalen. Trafikklysmodellen ulik grad av smittevern-nivå skal bare brukes i helt spesielle tilfeller, etter lokale vedtak. (…). Barn og unge som er nærkontakt til en smittet i barnehage eller skole, trenger ikke gå i karantene, men bør ta en hurtigtest.»

 

Vi kan dermed drive som normalt for barn og unge. Men – vi vil være ekstremt påpasselige med hygiene og forebyggende tiltak. Nærmere beskjed kommer direkte fra lederne i de ulike enhetene til medlemmene.

 


Bergen, den 19.11.21.


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne Øvrebø

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe


Hei!


Da inviterer vi til gruppeting i Rosenhagen sine lokaler (brakken) tirsdag 2021 kl. 20.00 - 21.30.


Saker:

 1. Erfaringene fra driften så langt, post - korona og sånn..
 2. Ledersituasjonen; hvordan er den nå?
 3. Utstyr: hva trenges av innkjøp, og hva er kjøpt?
 4. Eventuelt.


Både Jan - Erik leder og undertegnede må på jobb denne dagen, så vi finner en annen møteleder...!


Beste speiderhilsen fra

Bjørn Arne

Gruppeleder


På grunn av sykdom må troppsmøtet som var planlagt onsdag 6. oktober utgå!


Vi beklager!


For troppsleder Odd Frode,

Bjørn Arne :-)

gruppeleder


Gruppetinget ble avholdt i brakken tirsdag 21. september 2021 kl. 20.00 - 21.15.


De som møtte var: Odd Frode, Herborg, Bård, Sigurd, Jørund, Jan, Erik, Aleksander, Bjørn Arne.


Saker:

 1. Erfaringer fra oppstarten/planer for høsten:
  • Flokken: Stor avskalling til aspirantpatruljen, og har tatt inn mange nye i alt 14 stykker. Tre er igjen fra den gamle flokken. Har mange henvendelser om plass nå, spesielt jenter. Det er positivt. Det som ikke er så positivt er at det er enkelte henvendelser som klager på at de har meldt interesse på hjemmesidene våre men ikke fått svar. Tonen i klagene fra foresatte/foreldre som ønsker sine barn inn kan være vel røff, og det er uheldig. Stor venteliste nå. Et problem ser også ut til å være knyttet til hjemmesidene våre, der vi kan oppleve at medlemmer/interessemeldinger forsvinner. To møter så langt - opptrer så langt forsiktig på grunn av koronasituasjonen.
  • Troppen: Troppen vokser på grunn av "drop-in" og aspiranter. Ingen er avvist så langt. 25 møtte på troppsmøte sist onsdag. Deler nå forsiktig opp i to møtedager - hhv. mandag og onsdag. Vi har øker antakelig til fire patruljer nå, og tre av disse vil ha møte onsdag. Stort sprik i motivasjonen blant de som møter, og enkelte har utfordringer av ulike slag. Ledersituasjonen: Odd Frode får støtte av roverne, og så har vi nå også fått en henvendelse fra en som vil ha praksis hos oss. I tillegg vil det satses på å rullere foreldre.
  • Laget: Har hatt oppstartsmøte. Planlegger turer og møter. Følger opp troppen.
  • Gruppen: holder oversikt over rapportering og søknader om tilskudd etc. Gruppeleder er en reservekapasitet som trer inn der det trengs. Vi hadde vel 70 medlemmer pr. 31.12.20, men etter utsendelse av kontingentkravene falt medlemstallet brått, og vi er nå nede i 53 betalende medlemmer. Det vil antakelig øke med inntaket av nye i tropp og flokk.
 2. Økonomi:
  • Vi har fått inn 30.000,- i tilskudd fra kommunen. I tillegg kommer et stadig stigende bidrag, år for år, fra  Grasrotandelen og inntekter fra den jevne flaskeinnsamlingen som gjøres på hvert møte i enhetene. De to siste gir en god inntekt også.
 3. Status nye lokaler:
  • Vi har ikke hørt noe fra Steinerskolen siden møtet før sommeren. Vi venter på utspill fra dem.
 4. Status vedlikehold skur og utstyr:
  • Materialforvalter: Bård har flyttet og kan ikke ta et så stort ansvar for materiellet vårt lenger. Vi må vurdere en annen løsning. Skuret: Aleksander og Sigurd er på belysning.
  • Kanohenger: Bjørn Arne fikk reparert lysbommen bak på den ene hengeren i sommer.
  • Utstyr: Vi trenger å supplere utstyr: Bård ser på det.
 5. Eventuelt:
  • Ingen saker.


Bergen, 26. september 2021.

Bjørn Arne (referent)

gruppelederBli medlem