Oppmøte: Synnøve, Odd Frode, Tord, Bård, Herborg, Jan-Erik

 

1.     Erfaringer med driften så langt i år; runde på gjort-lært-lurt

Flokken: Business as usual. Vi har hatt en fin vår-sesong og har hatt gode utemøter; veldig heldig med vær tross alt! Ikke fått overnattet, ble litt vanskelig i mai på grunn av fridager, men ikke tilgjengelig lederkapasitet. Tenker å ta igjen overnatting til høsten, starter sesongen med samlet tur (både gamle og nye småspeidere). Hadde en super sommeravslutning med kanopadling i Skjoldabukta (og fikk besøk av foreldre og søsken på slutten av møtet). Har venteliste, får flere henvendelser så klar til å ta inn nye småspeidere til høsten. Har kontroll på ledersituasjon selv om vi mister Tord (går til tropp) og Herborg (studere østlandet). Har Arve, og satser på rekruttering av en voksen til.

Troppen: Merkbart færre med på møter i Mai. Ble ikke pinseleir i år, har nå fokus på å få sendt av gårde speidere til NM i speiding som skal holdes i Levanger 10-12 juni. Har ellers fokus på Førerpatrulje (som blir en viktig stamme fremover) og foreldrelag (som er med som viktige støttespillere). Blir supert å få Tord med på laget fra høsten av, godt å være flere som kan drive troppen fremover.

Rovere: Ingen rovere igjen. Alle er flyttet og inaktive i 1.Skjold. Ble diskutert om vi kanskje skulle gå for en modell der førerpatruljen kan fungere som aspirant-rovere, og få en noe friere rolle som "gulrot"?

Foreldregruppen: Prøve å få samlet foreldre til en gruppe. Greit å ha Flokk/Tropp-nivå, men også greit å ha en samlet gruppe (blir litt mye fokus på enheter i stedet for 1.Skjold som gruppe) Tiltak: Felles foreldremøte til høsten med noe felles informasjon, deretter deles opp til enheter for egen informasjon.

Gruppen: Ingen representant til stede.

2.     Hva tenker vi rundt driften for høsten? Runde.

Oppstart hver for oss (Småspeider/Tropp). Småspeider tenker å ta med de "gamle" til vi har vært på tur, og de store som skal bli aspiranter blir hentet der i en seremoni siste dagen. Blir sikkert et par møter før vi tar turen (blir i starten av september?)
Tenker felles foreldremøte onsdag 24 august med felles informasjon, så splittet opp til Flokk/Tropp sær-informasjon. Greit å få samlet foreldrene; få et forhold til foreldrelaget som helhet og ikke bare knyttet til egen enhet.
Satser på en tur 2 helg i september (tar en fot i bakken og bestemmer når vi starter til høsten)

3.     Utstyr: status - hvem kan være materiellforvalter til høsten?

Det må ryddes i bua. Tenker det kan være lurt med en felles dugnad ved oppstart høst der vi rydder (og også rydder bort/kaster det som er ubrukelig/gammelt)
Det begynner å haste med å få lagt inn strøm. Bua er vanskelig å bruke i mørkret....

4.     Hjemmesiden vår - hvordan kan vi får den til å fungere bedre?

Det ble foreslått å ta en ny (og grundigere) titt på Spond. Kan dette fungere bedre?
Det ble også foreslått å ta en titt på ny versjon av Styreportalen. Kan vi få noen til å komme og vise oss / kjøre demo? Sjekke prising og bestemme. Må få fikset dette så vi får noe som vi kan kommunisere mot speidere/foreldre med (og samtidig ha et fjes utad).

5.     Eventuelt

Panteflasker i bua: Vi er fornøyd med innsamlingen til nå. På tide å cache inn (få noen til å hente). Synnøve fikser biffen. Bør vurdere å kjøre samme modell neste sesong? MEN må ha god orden i bua! Flaske-sekker gjør det litt tungt å benytte utstyret ellers.
Strøm i bua: Det er kjøpt inn alt som trengs, og vi har fått den tillatelsen / punktet som vi kan koble mot for å få inn strøm. Trenger bare å få Aleksander til å gjøre jobben? Bård tar kontakt og prøver å få det gjort.Bergen, 05.07.2022

Jan - Erik, referent


Da ønsker vi velkommen til nytt gruppeting i brakken til Rosenhagen barnehage kl. 20.00 - 21.30.


Saker:

 1. Erfaringer med driften så langt i år; runde på gjort-lært-lurt..
 2. Hva tenker vi rundt driften for høsten? Runde.
 3. Utstyr: status - hvem kan være materiellforvalter til høsten?
 4. Hjemmesiden vår - hvordan kan vi får den til å fungere bedre?
 5. Eventuelt


BA er på jobbreise denne dagen; Jan-Erik leder møtet.


Velkommen!


Beste speiderhilsen

Bjørn Arne (BA) :-)

Gruppeleder


De som møtte var: Herborg, Bård, Sigurd, Jan - Erik, Bjørn Arne, Tord og Odd Frode.


Årsmøtet

 1. Godkjenning av innkalling av innkalling og dagsorden: Godkjent
 2. Årsmelding 2021: Godkjent. Signert dokument finnes nederst i vinduet.
 3. Resultat og balanse 2021: Godkjent. Signert dokument finnes nederst i vinduet.
 4. Budsjett 2022: Godkjent
 5. Valg av gruppeleder: Bjørn Arne valgt for to nye år.
 6. Valg av regnskapsfører for ett år: Sidsel Gjerde valgt for ett år.
 7. Valg av revisor for ett år: Leder av foreldrelaget, Synnøve Mathiesen, valgt for ett år.


Gruppeting

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Godkjent
 2. Referat fra forrige møte: Godkjent
 3. Status i enhetene: Flokken - God stemning; de gleder seg til å kunne komme på tur igjen. God ledergruppe nå, men Herborg slutter desverre til sommeren for å studere på Østlandet. De har en mulig lederkandidat som kan erstatte Herborg; det er viktig med kvinnelige ledere. Det er nå 10 medlemmer, og godt oppmøte. Lang venteliste. Troppen - 22 - 25 speidere  møter nå jevnt opp på møtene. De har nylig hatt tur for førerpatruljen, og skal på troppstur på Kvamskogen 18 - 20. mars. Snittalderen i troppen er lav som en følge av at mange av de eldre har sluttet, og det gjør at vi drive på en annen måte enn vi pleier. Først og fremst må vi bygge opp en førerpatrulje, og drive troppen gjennom den. Odd Frode har til dels vært alene med ansvaret for troppen, og må ha hjelp i det videre for å kunne drive godt. Roverne - svært få medlemmer som en følge av at mange har sluttet, og dermed har det vært lav aktivitet. Gruppen - Bjørn Arne utgjør gruppeledelsen alene, og det går. Det er likevel sårbart, det også. Det som har skjedd i gruppen med at de eldste har sluttet under pandemien er noe som går igjen i mange speidergrupper, og også andre lag og foreninger. Vi har likevel klart oss bra sammenliknet med mange andre frivillige lag og foreninger, slik at vi har et ganske godt grunnlag for å kunne bygge oss opp igjen. Grunnen til at vi har klart oss såpass bra, er at lederne har vært å så kreative og aktive med å finne nye tilpassede aktiviteter for medlemmene under pandemien som de har vært. Gruppeleder takket alle lederne for stor innsats og utholdenhet under pandemien. Nå skal vi bygge opp igjen et miljø som kan være levedyktig over tid.
 4. Krig i Europa: hvordan snakker vi med speiderne om det? Temaet ble utsatt til neste møte.
 5. Eventuelt: Bjørn Arne har nettopp fylt 60 år og ble gratulert med en blomsterbukett og en gravert kniv fra lederne i gruppen. En rørt gruppeleder takket for gaven!


Bergen, 09.03.2022

Bjørn Arne (s.)

Gruppeleder/referent

1. Skjold årsmelding 2022 signert 1. Skjold resultat og balanse 2022 signert

Hei!


Vi inviterer til gruppens årsmøte for 2022, og deretter gruppeting i brakken til Rosenhagen barnehage tirsdag 8. mars kl. 20.00 - 21.30.


Saker:

Årsmøtet - saksdokumenter ligger nederst i vinduet

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Årsmelding 2021
 3. Resultat og balanse 2021
 4. Budsjett 2022
 5. Valgt på gruppeleder - Bjørn Arne stiller for nye to år
 6. Valg av regnskapsfører for ett år
 7. Valg av revisor for ett år


Gruppeting - ingen saksdokumenter

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Referat fra forrige møte
 3. Status i enhetene - hva gjør vi i tiden fremover?
 4. Krig i Europa - hvordan forholder vi oss til det som nå skjer, og hvordan snakker vi med speiderne om det?
 5. Eventuelt


Velkommen!


Med vennlig speiderhilsen

Bjørn Arne (s.)

Gruppeleder

1. Skjold speidergruppe

Årsmelding 2021 Resultat 2021 Balanse 2021 Revisjonsberetning 2021 Budsjett 2022

På grunn av sykdom utgår dagens møte for troppen 9. februar.

Neste møte er onsdag 23. februar.


Bli medlem